Psychoterapia
Czym jest?

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, która bazuje na założeniu, że na życie psychiczne człowieka ogromny wpływ mają nieświadome mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty i pragnienia oraz określone sposoby interpretowania rzeczywistości i relacji z innymi. Psychoterapia psychodynamiczna przebiega w oparciu o relację terapeutyczną, czyli więź, która rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Celem psychoterapii jest wypracowanie trwałych, korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym pacjenta. Forma terapii dostosowywana jest przede wszystkim do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki i możliwości pacjenta, a jej skuteczność zależy m. in. od motywacji pacjenta i systematyczności.

Jak to wygląda?

Podczas sesji terapeuta zachęca pacjenta do dzielenia się swoimi problemami i trudnościami, a także wspomnieniami, aktualnymi myślami, uczuciami, skojarzeniami czy snami. Terapeuta nie udziela porad. Pomaga natomiast zrozumieć pacjentowi jego emocje, sposoby reagowania i funkcjonowania. Rozumienie pacjenta jest bowiem najważniejszym elementem w psychoterapii psychodynamicznej.

Dla Kogo?

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia przeznaczoną dla osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi, ale także różnego rodzaju problemami natury psychologicznej bądź emocjonalnej, kryzysami życiowymi czy trudnościami w relacjach z innymi ludźmi.

 

 

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i starszej młodzieży (od 16 r.ż.).

Sesje terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 minut.

PRZYJDŹ

ul. 1 Maja 78, Kąty Wrocławskie
ul. Dąbrowskiego 34/48, Wrocław

ZADZWOŃ

+48 795 915 864

NAPISZ

kontakt@katarzynakuzma.com